Tunnustuspalkinto

 

Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö jakaa vuosittain tunnustuspalkinnon, joka on alallaan Suomen suurin. Säätiö voi palkita yrityksiä ja muita yhteisöjä sekä yksityishenkilöitä. Suomi 100 –juhlavuonna palkinnon suuruus vuonna 2017 on 20 000 euroa, ja sen tarkoituksena on tuoda saajalleen myönteistä huomiota joka auttaa edelleen kehittämään tuotetta ja liiketoimintaa. Teknologiasta tuotteeksi -tunnustuspalkinto vuonna 2017 on osa Suomi 100 -ohjelmaa.

 

Aloita tästä

 

Palkinnon myöntämisen yleiset kriteerit
Palkinto myönnetään terveellistä, kestävää ja tuottavaa rakennettua ympäristöä edistävälle tuotteelle tai hankkeelle, jossa on uutta teknologiaa, osaamista ja kansainvälistä potentiaalia sisäympäristöalalla. Säätiö tukee erityisesti tuotekehitystä. Lisäksi palkittavan tuotteen tai hankkeen on oltava tuotteistettavissa. Säätiö hakee palkinnonsaajia erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten joukosta.

 

Mukana palkittavien yritysten valinnassa ovat Talotekniikkateollisuus ry, Rakennusteollisuus RT ry ja RAKLI. Päätöksen palkinnonsaajasta tekee säätiön hallitus, jossa ovat edustettuina FinPro, Finnvera, Työ- ja elinkeinoministeriö, Keksintösäätiö, Sitra, Tekes, Ympäristöministeriö, Iitin kunta ja Halton Oy.

 

Palkinto jaetaan torstaina 9.11.2017 Tampereella Kiinteistöalan vuosiseminaarissa